Uppdragsutbildning

Takkten AB vill gör utbildning och kompetensutveckling tillgänglig för dig utifrån dina behov och önskemål. Takkten AB erbjuder utbildning inom Vård och omsorg.

Aktuella utbildningar.

Psykisk ohälsa hos äldre-ett samhällsproblem? 

Denna utbildning ges digitalt via Teams och riktar sig främst till arbetslag inom hemtjänst och äldreomsorg. Under två timmar med föreläsning och Workshop får du kunskap om orsaker till psykisk ohälsa hos äldre, vilka symtom du bör vara observant på samt åtgärder som man kan vidta för att för att minska problemen, Lämplig för ett arbetslag under personalmöte

HLR: grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning för vuxna.

HLR  utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment med träning  på docka. Efter avslutad och godkänd utbildning blir registrerad hos HLR

För mer information kontakta:

Anneli Åhlander verksamhetschef 0730985555

mail:anneli.ahlander@takktenab.se