Den årliga brukarenkäten där deltagare får besvara frågor om hur de trivs på sin dagliga verksamhet. 

Läs här nedan: