Verksamhet

Daglig verksamhet Takkten AB

Kommunikation är centralt. Genom kommunikation ges vi möjlighet att uttrycka tankar, känslor och behov som är viktiga för för oss som individer. Vi arbetar med multimodal kommunikation vilket innebär att vi utgår från kommunikation ur ett bredare perspektiv. Vi använder oss av AKK, alternativ kompletterande kommunikation i form bildstöd, it-stöd och kommunikationskartor m.m. Vi förstärker detta med TAKK, tecken som stöd i alternativ kompletterande kommunikation. Genom olika riktade övningar tränar vi förmågan att kommunicera med gester, mimik och kroppsspråk. Här använder vi oss också av fysiska aktiviteter som exempelvis gymnastik, dans, Qigong, hinder, motorikbanor och Yoga  för att stärka kroppen. Vi använder också av social färdighetsträning i praktiska och teoretiska övningar. Vi tränar tal och munmotorik med olika övningar. Vi erbjuder också språklektioner i syfte att utveckla läs och skrivförmåga. Du har också möjlighet att läsa ämnet Människan och Vård och omsorg enligt gymnasieskolan läroplan hos oss.

Exempel på aktiviteter som vi erbjuder hos oss är daglig fysisk aktivitet utifrån din förmåga, behov och mål. Träning i din kommunikationsfärdighet. ADL aktiviteter som att handla, enklare hushållssysslor, städ, tvätt, baka och matlagning. Dvs allt som behövs för att sköta om sitt eget hushåll.

Vårt mål är att vara en utåtriktad verksamhet där du som deltagare får medverka med dina kunskaper. Vi samarbetar även med olika externa aktörer för att du ska få ta del av en utvecklande verksamhet. Vi vill vara en del av samhället med alla våra utåtriktade projekt, skapa utrymme för människor med funktionshinder. Se hur vi arbetar på vår informationsfilm på första sidan (Hem). Följ oss gärna på Facebook och Instagram (länk finns uppe i högra hörnet).

Välkommen på ett första besök!