Om oss

Takkten AB är en modern och nytänkande daglig verksamhet inom LSS. Vi jobbar med psykisk, fysisk och social hälsa med fokus på multimodal kommunikation. Att arbeta med multimodal kommunikation innebär att man utgår från kommunikationens grund i ett vidare perspektiv. Här använder man sig av olika metoder och hjälpmedel. I den multimodala kommunikation tränar man olika färdigheter för att utveckla kommunikationen. 

Takkten AB erbjuder även utbildning inom vård och omsorg. Läs mer under uppdragsutbildning. Vi utför även validering av yrkeskunskaper och utfärdar intyg på dessa utifrån nya kursplaner 1/7 2021 inom vård och omsorg, Läs mer under validering